Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884571

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 20 września 2012 r.
II SA/Go 555/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Jacek Jaśkiewicz, Marek Szumilas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2012 r. sprawy ze skargi R.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uznania zasiłku pielęgnacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.