Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835907

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 10 września 2015 r.
II SA/Go 410/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Szumilas.

Sędziowie WSA: Aleksandra Wieczorek (spr.), Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2015 r. sprawy ze skargi RP na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.