Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880149

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 13 czerwca 2012 r.
II SA/Go 201/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Trzecki (spr.).

Sędziowie WSA: Jacek Jaśkiewicz, Marek Szumilas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi M.J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.