Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897850

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 12 maja 2011 r.
II SA/Go 146/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Ireneusz Fornalik, Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r. sprawy ze skargi K.J. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.