II SA/Gl 979/20, Przesłanki nałożenia opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych. - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Gl 979/20, Przesłanki nałożenia opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3125701

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.