II SA/Gl 830/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3132407

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 lutego 2019 r. II SA/Gl 830/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Żurawik (spr.).

Sędziowie WSA: Elżbieta Kaznowska, Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2019 r. sprawy ze skargi M. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.