II SA/Gl 61/22, Wytyczna co do wykładni art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... - OpenLEX

II SA/Gl 61/22, Wytyczna co do wykładni art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3342748

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.