II SA/Gl 550/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2993765

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 września 2018 r. II SA/Gl 550/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek (spr.).

Sędziowie: NSA Bonifacy Bronkowski, WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2018 r. sprawy ze skargi D.K. na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.