II SA/Gl 549/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811993

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2016 r. II SA/Gl 549/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych postanawia podjąć postępowanie sądowe z udziałem następców prawnych zmarłego skarżącego J. K. - Z. K. oraz M. K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.