Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835594

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
II SA/Gl 524/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski (spr.).

Sędziowie: WSA Elżbieta Kaznowska, NSA Ewa Krawczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi R. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie dozoru pojazdu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.