II SA/Gl 375/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3131052

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2019 r. II SA/Gl 375/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sędziowie: NSA Łucja Franiczek, WSA Renata Siudyka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.