II SA/Gl 1450/19, Dopuszczalność stosowania przepisów u.f.p. w sprawach w przedmiocie żądania zwrotu opłaty za kartę pojazdu uiszczonej przed wejściem w życie u.f.p. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2784116

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.