II SA/Gl 1446/21, Uznaniowość decyzji w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Gl 1446/21, Uznaniowość decyzji w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3328864

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.