II SA/Gl 128/20, Obowiązek podjęcia próby wyjaśnienia rzeczywistej intencji strony. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

II SA/Gl 128/20, Obowiązek podjęcia próby wyjaśnienia rzeczywistej intencji strony. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3032750

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.