II SA/Gl 101/22, Rozstrzygnięcie sprawy przez jednostkę samorządu terytorialnego, a przymiot strony postępowania - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Gl 101/22, Rozstrzygnięcie sprawy przez jednostkę samorządu terytorialnego, a przymiot strony postępowania - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3388312

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.