II SA/Gl 1000/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139996

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 października 2019 r. II SA/Gl 1000/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski.

Sędziowie Asesor: WSA Tomasz Dziuk, NSA Łucja Franiczek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2019 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w M. na decyzję Dyrektora A w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty za usługi wodne oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.