II SA/Gd 669/22, Moment powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki a przesłanki uprawniające do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Podstawowa przesłanka uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3501606

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.