II SA/Gd 634/19, Dopuszczalność wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki. - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Gd 634/19, Dopuszczalność wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027512

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.