II SA/Gd 609/18, Określenie przeznaczenia terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. -... - OpenLEX

II SA/Gd 609/18, Określenie przeznaczenia terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2625338

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.