II SA/Gd 505/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807419

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2016 r. II SA/Gd 505/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sędziowie WSA: Wanda Antończyk, Katarzyna Krzysztofowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi K. D. na postanowienie Wojewody z dnia 26 czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.