II SA/Gd 377/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999913

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 maja 2018 r. II SA/Gd 377/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie zarzutu dotyczącego prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki postanawia: uchylić postanowienie starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2018 r. stwierdzające prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 października 2017 r. od dnia 28 grudnia 2017 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.