II SA/Gd 367/19, Zakres szczegółowości związania rady gminy przy sporządzaniu planu miejscowego postanowieniami studium. -... - OpenLEX

II SA/Gd 367/19, Zakres szczegółowości związania rady gminy przy sporządzaniu planu miejscowego postanowieniami studium. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2771257

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.