Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
II SA/Gd 289/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.N. o przeprowadzenie mediacji w sprawie ze skargi M. N. na decyzję Wojewody z dnia 14 marca 2018 r., nr (...) w przedmiocie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych postanawia oddalić wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.