Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858011

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 4 grudnia 2014 r.
II SA/Bk 908/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys.

Sędziowie WSA: Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi S. H. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej, a także na funkcjonowanie linii oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.