II SA/Bk 731/22, Prawo wglądu w akta sprawy. Udostępnianie akt sprawy w postępowaniu administracyjnym jako przejaw jawności względnej (wewnętrznej). Nieodpuszczalność czynienia przez organ ustaleń w postępowaniu incydentalnym prowadzonym na podstawie art. 73 k.p.a. Status strony postępowania administracyjnego - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3450154

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.