Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812909

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 9 czerwca 2016 r.
II SA/Bk 258/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński.

Sędziowie NSA: Anna Sobolewska-Nazarczyk, Danuta Tryniszewska-Bytys (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi H. P. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.