II SA/Bk 114/20, Akt zakładowy o wewnętrznym i zewnętrznym charakterze. Uzasadnienie decyzji o skreśleniu z listy studentów... - OpenLEX

II SA/Bk 114/20, Akt zakładowy o wewnętrznym i zewnętrznym charakterze. Uzasadnienie decyzji o skreśleniu z listy studentów wydanej w warunkach uznania administracyjnego. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3045654

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.