Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802665

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 8 listopada 2017 r.
II SA/Bd 883/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz.

Sędziowie WSA: Joanna Brzezińska, Renata Owczarzak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym żądania sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjego w Bydgoszczy Anny Klotz o wyłączenie w sprawie ze skargi B. D. na pismo Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2017 r., nr (...) w przedmiocie propozycji zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej postanawia wyłączyć sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Annę Klotz od rozpoznawania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.