Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887859

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
II SA/Bd 647/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.).

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski, Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi E. L. na informację Zarządu Województwa (...) z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.