II SA/Bd 617/21, Akty wewnątrzzakładowe uczelni, na które nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego - Postanowienie... - OpenLEX

II SA/Bd 617/21, Akty wewnątrzzakładowe uczelni, na które nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3247821

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.