II SA/Bd 610/17, Przesłanki kwalifikacji czynności jako remontu. Różnice między przebudową a remontem. Linia energetyczna jako... - OpenLEX

II SA/Bd 610/17, Przesłanki kwalifikacji czynności jako remontu. Różnice między przebudową a remontem. Linia energetyczna jako obiekt budowlany. Kwalifikacja robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2417400

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.