Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882605

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 maja 2012 r.
II SA/Bd 314/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Wojciech Jarzembski

Sędziowie: Małgorzata Włodarska (spr.), Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowił połączyć sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia i połączone sprawy prowadzić pod sygnaturą II SA/Bd 312/12.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.