II SA/Bd 162/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812071

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016 r. II SA/Bd 162/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Owczarzak, Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2016 r. sprawy ze skargi W. B. na decyzję Państwowego (...) Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.