II SA/Bd 1276/17, Pojedyncza wanna typu jacuzzi jako pływalnia w aspekcie obowiązku badania stanu wody. - Wyrok Wojewódzkiego... - OpenLEX

II SA/Bd 1276/17, Pojedyncza wanna typu jacuzzi jako pływalnia w aspekcie obowiązku badania stanu wody. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2798633

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.