Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2857990

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 1101/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski, Grzegorz Saniewski (spr.).

Przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w (...) A. K.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla opiekuna oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.