II SA 2125/87 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSP 1989/4/80

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 11 stycznia 1988 r. II SA 2125/87

Dokument posiada tylko metrykę.