II PZ 8/23, Przedmiot kognicji Sądu Najwyższego w wypadku zażalenia na kasatoryjne orzeczenie sądu drugiej instancji. Nierozpoznanie przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3724528

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.