II PSK 159/22, Wykorzystanie przepisów Kodeksu pracy do uzupełnienia luk w pragmatykach dotyczących służb mundurowych. Formy zrzeczenia się zarzutu przedawnienia - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3573226

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.