II PK 77/17, Znaczenie uchylenia 442 k.c. przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o jego częściowej... - OpenLEX

II PK 77/17, Znaczenie uchylenia 442 k.c. przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o jego częściowej niekonstytucyjności. Zagadnienia intertemporalne w związku z przedawnieniem roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2488655

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.