II PK 269/16, „Wieczysty” charakter regulaminu wynagradzania. Uzgodniony regulamin wynagradzania jako porozumienie zbiorowe. Uchylenie regulaminu wynagradzania. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2018/7/92

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.