II PK 199/17, Dorozumiane podjęcie decyzji o udzieleniu zgody na urlop na żądanie. Elementy składowe pojęcia „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”. Prawo pracownika do odmowy wykonania polecenia dotyczącego pracy. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2580542

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.