II PK 174/13, Zmiana organizacji czasu pracy a wypowiedzenie zmieniające. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455230

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.