Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558376

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
II PK 153/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M.A. przeciwko U. sarl z/s w Nyon o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 kwietnia 2018 r.,

skargi kasacyjnej powoda od postanowienia Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 5 grudnia 2016 r.,

przyznaje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.