II PK 140/14, Utrata zaufania jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: M.P.Pr. 2015/10/541-545

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.