II PK 132/15, Przesłanki wyznaczenia sądu przez sąd przełożony. Pojęcie „stan rzeczy” w rozumieniu art. 316 § 1 k.p.c. Odrębność statusu prawnego asystenta sędziego od pozostałych urzędników i pracowników sądów. Wypowiedzenie asystentowi sądowemu umowy o pracę. Dopuszczalność wyłączenia sędziego na podstawie art. 48 § 1 k.p.c. w sytuacji, gdy stroną pozwaną jest jego macierzysty sąd. Brak instytucji wyłączenia sądu. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2062792

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.