II OSK 689/16, Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego ze względu na nieposiadanie prawa wybieralności w dniu wyborów. Ustalenie miejsca zamieszkania w związku z oceną posiadania prawa wybieralności w dniu wyborów. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2083586

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.