II OSK 654/14, Niedopuszczalność przekraczania przez radę gminy przyznanych jej kompetencji. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: NZS 2014/6/2

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.