II OSK 648/18, Zasada aktualności orzeczenia wydawanego przez organ administracji. Rozumienie zasady trwałości decyzji... - OpenLEX

II OSK 648/18, Zasada aktualności orzeczenia wydawanego przez organ administracji. Rozumienie zasady trwałości decyzji administracyjnej. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3019690

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.