II OSK 494/20, Zapewnienie możliwości czynnego udziału w postępowaniu kończącym się podjęciem uchwały na podstawie art. 35 ust.... - OpenLEX

II OSK 494/20, Zapewnienie możliwości czynnego udziału w postępowaniu kończącym się podjęciem uchwały na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 u.s.p. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3095711

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.