II OSK 390/21, Powołanie jako jedyna forma nawiązania stosunku pracy przez kierownika instytucji kultury - Wyrok Naczelnego... - OpenLEX

II OSK 390/21, Powołanie jako jedyna forma nawiązania stosunku pracy przez kierownika instytucji kultury - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3264893

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.